Business game

De business case loopt als rode draad doorheen het Young Potential Weekend. Deze op maat gemaakte competitieve en technische case motiveert de deelnemers om analytisch te denken én prikkelt hen om hun softskills toe te passen en bij te schaven onder professionele begeleiding door onze partners HR Rail, SAP, Hays en CPM.

Deelnemers zullen onderverdeeld worden in verschillende groepen/bedrijven die elk hetzelfde probleem trachten op te lossen, rekening houdend met technische mogelijkheden. De opdrachten die de deelnemers doen hebben een wisselende focus met het technisch aspect, deze omvat minimaal: samenwerking, onderhandelingstechnieken, presentatievormen (uitgebreide presentatie, communicatie naar een niet-technisch publiek), etc. Zonder de details van de Business Game prijs te geven, volgt hieronder een beknopt overzicht van de verschillende topics die aan bod zullen komen:

1.        Keynote     
We zullen starten met een korte keynote – verzorgd door een bestuurslid van ie-net jongeren - over hoe de ingenieur van vandaag en morgen "CONNECTED" moet zijn. Dit heeft een dubbele betekenis. Enerzijds speelt data - uit ontzettend veel verschillende bronnen - een steeds grotere rol in hoe we beslissingen nemen. Anderzijds moet een hedendaagse ingenieur ook in staat zijn om zijn/haar weg te vinden in steeds complexere sociale netwerken, relaties te onderhouden, stakeholders te overtuigen, etc. Hierna zal onze gastheer SAP met enkele demonstraties de rol van "connectivity", "data" en "analytics" in de huidige maatschappij verduidelijken.

2.        Business case:
Aan de hand van verscheidene parameters worden verschillende mogelijkheden uitgestippeld om de gestelde problemen op te lossen. Bij het oplossen van de case wordt rekening gehouden met verschillende randvoorwaarden en beperkte toegereikte middelen. De business-case zal professioneel begeleid worden door onze partner HR Rail.

3.        Overtuigen:
De teams onderhandelen onderling om samen naar een gemeenschappelijke oplossing te komen, middels al dan niet correcte technische, financiële en SWOT - analyse afgetoetst aan de visie en strategie van het team en een varia aan argumenten om elkaar te overtuigen. Onze partner Hays zal een workshop rond "overtuigen" verzorgen, waarbij de focus ligt op het begrijpen van de noden van je gesprekspartners en het verkopen van een idee.

4.        Uitvoeren:
De projecten worden uitgewerkt van een gedetailleerd concept naar een afgewerkt en final offer.
Hier worden teamleiders aangeduid, takenpakketten bepaald en gaat de uitwerking van de technische case de finale rechte lijn in.

5.        Overtuigen van de stakholders:
Na de uitwerking van het afgewerkt voorstel geeft elke groep een finale presentatie in de vorm van een elevator pitch. Hierbij zal het team voor de uitdaging staan om een technisch onderwerp presenteren aan een niet-technisch publiek. Deze wordt beoordeeld door de teams zelf en een jury. Onze partner CPM zal de deelnemers de nodige skills aanleren om een niet-technisch publiek te overtuigen van hun idee.